Vaccination – hälsovård

Övriga vaccinationer –

hälsovård

Fr o m 1 januari 2024 utförs TBE –  vaccinationer via vår vaccinationsmottagning på
Älvängens Läkarhus.

De vaccinationer som ingår i vårdcentralens uppdrag, såsom influensa- samt covidvaccination kommer vi fortsatt vaccinera på vårdcentralen.

Vaccinationsmottagningen på
Älvängens Läkarhus har öppet onsdagskvällar och du kan enkelt boka tid för TBE vaccination nedan.

Boka tid här

Covid-19 – vaccination 

Covid-19 fortsätter att spridas. Om du rekommenderas att vaccinera dig är det viktigt att ta alla doser. Då får du ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk.

Vilken rekommendation gäller för mig? För att se om  du rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19 läs mer på 1177

Influensa + Covid-19 vaccination

Du kan ta influensa och covid-19 vaccin vid samma tillfälle.

Influensavaccination 

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

– Du fyller 65 år i år, eller är äldre.
– Du är gravid efter vecka 12.
– Du har en hjärt-kärlsjukdom
– Du har en lungsjukdom, t. ex KOL eller svår astma.
– Du har kraftig övervikt.
– Du har leversvikt eller njursvikt.
– Du har diabetes.
– Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
– Du har en neuromuskulär sjukdom.
– Du har flera funktionsnedsättningar.
– Du har Downs syndrom.

Det gäller också om någon i din närhet har kraftigt nedsatt immunförsvar. Det är viktigt att vaccinera dig mot influensa även om du är vaccinerad mot  covid-19.