Föräldrahälsa i Skepplanda

Föräldrahälsa i Skepplanda startade för att hjälpa barn i Skepplanda att få bättre förutsättningar att klara målen i skolan. Projektet är ett samarbete mellan Alboskolan, Garnvindeskolan och Skepplanda Läkarhus & Rehab. Som namnet antyder så är insatsen riktad mot skolbarnens föräldrar istället för direkt mot barnen.

Vi som ansvarar för projektet har en tilltro till att de flesta föräldrar kan hjälpa och stötta sina barn i deras svårigheter om de själva har rätt förutsättningar eller mår väl fysiskt och psykiskt. Omfattande forskning visar även att barnets mående och skolprestation kan påverkas av hur föräldrarna mår.

Projektets syfte och innehåll:
– Det övergripande syftet med projektet är att eleverna i Skepplanda ska klara skolans kunskapsmål.
– Projektet syftar till att stärka föräldrahälsan hos föräldrar till barn som har det tufft i skolan.
– Förhoppningen med insatsen är att stärkt föräldrahälsa ska leda till ökade möjligheter till att stötta sitt barn och i förlängningen leda till bättre elevhälsa och skolprestation.

Vad innebär detta rent konkret för er föräldrar? Jo, själv idén med projektet är enkel. När ett barn blir aktuell hos elevhälsoteamet på skolan pga svårigheter i skolmiljön, kommer barnets föräldrar att kontaktas av någon från elevhälsoteamet. Varje enskild förälder kommer då erbjudas kontakt med Skepplanda Läkarhus & Rehab för att få komma på ett första kartläggande hälsosamtal.

Hälsosamtalet är kostnadsfritt och man behöver inte vara listad på Skepplanda Läkarhus. Utifrån hälsosamtalet kommer lämplig behandling eller rådgivning att erbjudas föräldern. Förhoppningen är därigenom att förbättrad föräldrahälsa ska leda till förbättrad elevhälsa och förbättrad skolprestation.

Om man som förälder inte upplever att man lider av ohälsa kan man se hälsosamtalet som en förebyggande åtgärd som kanske kan ge idéer som kan vara hjälpsamma längre fram.

Två saker är viktiga att poängtera här. Det första är att skolan inte har någon insyn i vad som händer i förälderns vård efter att föräldern har samtyckt till att vårdcentralen tar kontakt. Sekretess råder mellan skolan och vården.

Det andra är att detta är en insats som kommer erbjudas alla föräldrar vars barn har blivit aktuella för elevhälsoteamet, dvs ingen förälder väljs särskilt ut p.g.a. misstänkt ohälsa av något slag.

Kontakt:

Skulle du ha några frågor om projektet så kontakta skolans funktionsbrevlåda garnvindeskolan@ale.se eller alboskolan@ale.se, så kontaktar dem er för vidare information.