Välkommen till Lättakuten

För nytillkomna akuta besvär,
vardagar mellan kl 8.00-11.30

Har du förkylningssymtom såsom hosta, snuva eller halsont var vänlig kontakta mottagningen innan ditt besök.

Du når oss på 0303-250140

Den medicinska bedömningen ligger till grund för vilken vårdprofession du får träffa.

För att väntetiderna inte skall bli alltför långa görs också en medicinsk prioritering om besöket lämpar sig för Lättakuten eller en planerad bokad tid.

Välkomna att lista dig hos oss!