Aktuell info om Covid-19

Vill du få hjälp med all din vård hos oss?

Du listar dig enkelt ovan via 1177 – Ändra vårdval.
Följ stegen och inom 24 timmar är du listad hos oss!

Provtagning Covid-19

Information om provtagning för Covid-19 finns att läsa på 1177 här

Vaccination mot Covid-19

Rekommendationerna gäller från och med 1 mars 2023 och som längst till och med 29 februari 2024.

80 år och äldre, samt boende på SÄBO:
Rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023 – 29 februari 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.
Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år:
Rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023 – 29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.  En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

50–64 år:
Rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.
Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader, men med fördel med ett längre intervall.

18-49 år
Ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör från och med 1 mars 2023. 

Tre doser grundvaccination kommer dock att finnas tillgänglig för åldersgruppen. Det kommer också finnas en dos tillgänglig för dem som redan har en grundvaccination. Doserna kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp och kommer finnas tillgängliga under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Särskilt schema för personer med ett nedsatt immunförsvar:
För personer med ett nedsatt immunförsvar förväntas ett svagare immunsvar efter en vaccination. De rekommenderas därför vaccinationer enligt ett särskilt schema med fler doser enligt särskild ordination. 
Covid-19 vaccination för personer med nedsatt immunförsvar

ALLMÄN INFO
Vi följer Västra Götalandsregionens regionala beslut kring vaccinering.

Du kan läsa mer om vaccinering på 1177 här.