Aktuell info om Covid-19

Vill du få hjälp med all din vård hos oss?

Du listar dig enkelt ovan via 1177 vårdguiden, Ändra vårdval.
Följ stegen och inom 24 timmar är du listad hos oss!

Provtagning Covid-19

Information om provtagning för Covid-19 finns att läsa på 1177 här

Vaccination mot Covid-19

Dos 1 om du är född 2009 eller tidigare.

Dos 2 om det gått minst 3 veckor sedan du fick dos 1.

Dos 3  om du är fyllda 18 år och det gått minst 3 månader sedan du fick dos 2.   

Dos 4 Påfyllnadsdos för dig som är 65+, bor på särskilt boende eller har hemtjänst/hemsjukvård. Det skall ha gått minst 4 månader sedan
du fick dos 3.

Vi vaccinerar med Pfizers vaccin.

VACCINATION BOKAS HÄR

Du kan också titta på följande sida nedan för att se var det kan finnas lediga tider för vaccination hos andra vaccinationsmottagningar:

VGREGION.SE/VACCINTIDER

ALLMÄN INFO
Vi följer Västra Götalandsregionens regionala beslut kring vaccinering.

Du kan läsa mer om vaccinering på 1177 här.